หน้าแรก » หน้าก่อน » รายละเอียดเว็บไซต์ :

องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่นาเพียง

องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่นาเพียง

องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่นาเพียงองค์การบริหารส่วนตำบลใหม่นาเพียง เป็นหน่วยงานของรัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่นาเพียง เป็นหน่วยงานของรัฐที่ทำหน้าที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข

ให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ ตำบลใหม่นาเพียง  อำเ�� อแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น 


Tags:   ราชการ รัฐวิสาหกิจ    หน่วยงานและองค์กร    อบต.ใหม่นาเพียง    ใหม่นาเพียง    องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่นาเพียง
 PDF  ดูเว็บไซต์นี้ในกรอบ  Preview
Rating: 0.00 (0 votes) ให้คะแนนเว็บไซต์นี้
บันทึกและแบ่งปัน: