หน้าแรก » หน้าก่อน » รายละเอียดเว็บไซต์ :

Water Mist System ระบบดับเพลิงแบบหมอกน้ำ ใช้น้ำน้อยประหยัดพื้นที่

Water Mist System ระบบดับเพลิงแบบหมอกน้ำ ใช้น้ำน้อยประหยัดพื้นที่

Water Mist System ระบบดับเพลิงแบบหมอกน้ำ ใช้น้ำน้อยประหยัดพื้นที่ระบบดับเพลิงแบบหมอกน้ำ ใช้น้ำเพียง 10% ของระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ

 ระบบดับเพลิงแบบหมอกน้ำ ช่วยลดปัญหาต่างๆขณะเกิดไฟไหม้ ใช้น้ำเพียง 10% ของระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ และลดพื้นที่การเก็บกักน้ำดับเพลิง พร้อมทั้งยังออกแบติดตั้งบนพื้นที่เปิดและพื้นที่ทั่วไปได้ ง่ายต่อผู้ใช้อาคาร ไม่มีความเสี่ยงต่อการ False Activation และค่าบำรุงรักษาต่ำ


Tags:   หลากหลาย Variety    Water Mist    Fire suppression    Fire Protection    Hi-fog    ระบบดับเพลิงด้วยหมอกน้ำ    ระบบดับเพลิง    ระบบดับเพลิงสำหรับอาคารสูง
 PDF  ดูเว็บไซต์นี้ในกรอบ  Preview
Rating: 0.00 (0 votes) ให้คะแนนเว็บไซต์นี้
บันทึกและแบ่งปัน: