หน้าแรก » หน้าก่อน » รายละเอียดเว็บไซต์ :

www.step-solutions.com

www.step-solutions.com

www.step-solutions.comOur products : digital signage , machine vision, banking solution

ผลิตภัณฑ์ของเรา
1.ระบบป้ายแสดงผลสื่อมีเดี่ยแบบดิจิตอล และ ระบบจอแสดงผล (Digital Signage and Display Solutions)

2. วิชันซิสเต็ม ( Vision System )

3. Banking Solution

โทร : 0-2976-9101 ( อัติโนมัติ )
โทรสาร : 0-2976-9105
website :
www.step-solutions.com


Tags:   บริษัทจำหน่าย    ฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์    digital sigange    machine vision    banking solution    ccd camera
 PDF  ดูเว็บไซต์นี้ในกรอบ  Preview
Rating: 0.00 (0 votes) ให้คะแนนเว็บไซต์นี้
บันทึกและแบ่งปัน: