หน้าแรก » หน้าก่อน » รายละเอียดเว็บไซต์ :

LabReact.net

LabReact.net

LabReact.netการศึกษา

ผลิตและสร้างอุปกรณ์เครื่องมือสำหรับการทดลอง ถังปฏิกิริยาหรือถังปฏิกรณ์ (Reactor) สำหรับงานทดลอง ทดสอบ และศึกษาวิจัย สำหรับงานทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ ผลิตอุปกรณ์และถังปฏิกิริยาสำหรับงานทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม อาทิเช่น ถังปฏิกิริยาสำหรับงานศึกษาวิจัยเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย บำบัดอากาศและระบบประปา

 


Tags:   การศึกษา    reactor    lab    laboratory    ถังปฏิกิิริยา    ถังปฏิกรณ์    design    ออกแบบ    สุขาภิบาล    บำบัดน้ำเสีย    CSTR    MBR    Plug Flow    Model    pilot scale    ระบายน้ำ
 PDF  ดูเว็บไซต์นี้ในกรอบ  Preview
Rating: 5.00 (19 votes) ให้คะแนนเว็บไซต์นี้
บันทึกและแบ่งปัน: