หน้าแรก » หน้าก่อน » รายละเอียดเว็บไซต์ :

www.thaifootwear.net

www.thaifootwear.net

www.thaifootwear.netสมาคมรองเท้าไทย

สมาคมรองเท้าไทย ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ จัดทำโครงการเพื่อผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมรองเท้าไทยมีศักยภาพด้านการแข่งขัน รวมถึงการให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกแก่ SMEs ในอุตสาหกรรมรายสาขาด้านการวางแผนการส่งเสริมทางการตลาด


Tags:   ชมรม สมาคม สโมสร    หน่วยงานและองค์กร
 PDF  ดูเว็บไซต์นี้ในกรอบ  Preview
Rating: 0.00 (0 votes) ให้คะแนนเว็บไซต์นี้
บันทึกและแบ่งปัน: