หน้าแรก » หน้าก่อน » รายละเอียดเว็บไซต์ :

โรงเรียนวัดสนามไชย / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

โรงเรียนวัดสนามไชย / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

โรงเรียนวัดสนามไชย / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒โรงเรียนวัดสนามไชย ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบล สนามไชย อำเภอบางไทร จังหวัด พระนครศรีอยุธยา เปิดทำการสอน ครั้งแรก เมื่อวันที่ 9 มถุนายน พ.ศ. ...

Tags:   ภาคกลางและตะวันออก
 PDF  ดูเว็บไซต์นี้ในกรอบ  Preview
Rating: 0.00 (0 votes) ให้คะแนนเว็บไซต์นี้
บันทึกและแบ่งปัน: