หน้าแรก » หน้าก่อน » รายละเอียดเว็บไซต์ :

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 3 > Content > สพท.สกลนคร เขต ...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 3 > Content > สพท.สกลนคร เขต ...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 3 > Content > สพท.สกลนคร เขต ...27 ม.ค. 2010 ... สกลนคร มีโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด จำนวน 71 โรงเรียน ได้รับจัดสรร งบประมาณตามแผน ปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555(แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจ ระยะที่ 2 : SP2) ...

Tags:   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 PDF  ดูเว็บไซต์นี้ในกรอบ  Preview
Rating: 0.00 (0 votes) ให้คะแนนเว็บไซต์นี้
บันทึกและแบ่งปัน: