หน้าแรก » หน้าก่อน » รายละเอียดเว็บไซต์ :

สังคมสงเคราะห์

สังคมสงเคราะห์

สังคมสงเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับงานสังคมสงเคราะห์ในประเทศไทย
เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ของนักสังคมสงเคราะห์ ซึ่งผ่านการปฏิบัติงานจริงในภาคสนาม โดยรวบรวมขึ้นเป็นหนังสือ 2 เล่ม ชื่อ "นี่แหละงานสังคมสงเคราะห์วิชาชีพ" และ "แก้ปัญหาสังคมด้วยวิชาชีพสังคมสงเคราะห์" ในเว็บไซต์ยังมีเว็บบอร์ดเพื่อการเพิ่มเติมสาระความรู้
Tags:   ชมรม สมาคม สโมสร    สถาบันการศึกษา    สังคมสงเคราะห์    สังคมสงเคราะห์ศาสตร์    Social Work    Social Worker    Social Administration    นักสังคมสงเคราะห์
 PDF  ดูเว็บไซต์นี้ในกรอบ  Preview
Rating: 0.00 (0 votes) ให้คะแนนเว็บไซต์นี้
บันทึกและแบ่งปัน: