หน้าแรก » หน้าก่อน » รายละเอียดเว็บไซต์ :

มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ โรงเรียนศรีสังวาลย์

มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  มีศูนย์บริการเด็กพิการ  ที่ให้การบำบัดฟื้นฟูเด็กพิการ  และมีโรงเรียนศรีสังวาลย์ที่ให้การศึกษาแก่เด็กพิการ  เพื่อให้เด็กพิการสามารถออกไปดำเนินชีวิตร่วมกับคนในสังคมได้ สำหรับผู้ที่มีจิตเมตตาอยากช่วยเหลือเด็กพิการ  สามารถบริจาคเงิน  สิ่งของต่างๆ  เลี้ยงอาหาร


Tags:   ชมรม สมาคม สโมสร    หน่วยงานและองค์กร    มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ    มูลนิธิเด็กพิการปากเกร็ด    โรงเรียนศรีสังวาลย์    มูลนิธิสมเด็จย่า    มูลนิธิศรีสังวาลย์    โรงเรียนเด็กพิการ    เด็กพิการปากเกร็ด    เลี้ยงอาหารเด็กพิการ
 PDF  ดูเว็บไซต์นี้ในกรอบ  Preview
Rating: 4.31 (13 votes) ให้คะแนนเว็บไซต์นี้
บันทึกและแบ่งปัน: