หน้าแรก » หน้าก่อน » รายละเอียดเว็บไซต์ :

Internet Cafe Software - CyberCafe Software - WiFi HotSpot - MyCafeCup.com

Internet Cafe Software - CyberCafe Software - WiFi HotSpot - MyCafeCup.com

Internet Cafe Software - CyberCafe Software - WiFi HotSpot - MyCafeCup.comMyCafeCup is a software solutions for the operation of an Internet Cafe, Cyber Cafe, Gaming Center, Internet Center or PC rental system.

MyCafeCup เป็นซอฟต์แวร์ โซลูชั่น เพื่อช่วยจัดการการทำงาน ของระบบการเช่าเวลา การใช้บริการเครื่อง PC ซึ่งถูกออกแบบมาให้ใช้กับธุรกิจร้าน อินเตอร์เน็ตคาเฟ่, ร้านเกมส์, ร้านเกมส์และเน็ต หรือแม้แต่ สามารถนำไปใช้ในการควบคุม การใช้งานคอมพิวเตอร์ ภายในของ องค์กรต่างๆ เช่น สถานศึกษา หรือ บริษัทฯ ห้างร้าน ที่มีลักษณะ การใช้งานแบบอินทราเน็ตอยู่แล้ว ซึ่ง My Cafe'Cup จะทำหน้าที่ดูแล รายรับ ที่แท้จริง ของธุรกิจ ไซเบอร์คาเฟ่ เป็นระบบชนิด Client-Server Realtime On-line ขนาดเล็กซึ่งไม่กินทรัพยากรของระบบอีกทั้ง เป็นระบบที่ช่วยป้องกันการ ใช้งานเกินเวลาหรือ การใช้งานไม่สมควรจากผู้รับบริการ หากคุณพบ ปัญหาต่างที่กล่าวมา MyCafeCup คือทางเลือกใหม่เช่นเดียวกับอีกนับร้อยแห่งที่วางใจใน MyCafeCup

MyCafeCup ไม่ได้แค่เพียงมีจุดประสงค์หลักเพียงเพื่อเป็นเครื่องมือช่วยนับเวลาการใช้งาน แต่ในความเป็นจริงนั้นถูกออกแบบมาจาก แนวคิดในการขยายผล ทางธุรกิจ โดยใช้ เทคโนโลยี่ เชิงก้าวหน้า เพื่อลดปัญหา, จุดบอด หรือช่องโหว่ ของธุรกิจ Internet Cafe ซึ่งส่งผลให้ ธุรกิจที่ตัดสินใจนำไปใช้นั้น ดำเนินไปอย่างมี ประสิทธิภาพ โดยไม่จำเป็นต้องพึ่ง Technology ที่ซับซ้อนเกินความจำเป็นและยากต่อการจัดการ ดังนั้นคุณอาจจะพบว่าด้วย MyCafeCup คุณจึงไม่ต้องเอาเวลาทั้ง หมดมาเฝ้า ธุรกิจด้วยตนเอง คุณจึงอยู่ในฐานะ ที่คุณเป็นเจ้าของแบบผู้บริหารงาน อย่างแท้จริง โดยไม่ต้องเอาเวลา อันมีค่าของคุณมาใช้ในฐานะเป็นผู้เฝ้าร้าน ซึ่งไม่จำเป็น ดังนั้นคุณจะสามารถ บริหารเวลา ส่วนตัว ได้อย่างเต็มที่ ตรงกับความสามารถ จริงๆ ที่คุณมีอยู่

Download วันนี้ สัมผัสวันนี้ ทันที ที่

www.mycafecup.com


Tags:   อินเตอร์เน็ตคาเฟ่    อินเตอร์เน็ตคาเฟ่    Internet Cafe    โปรแกรมบริหารร้านเน็ต    WiFi    คาเฟ่คัพ    cybercafe software    ร้านอินเตอร์เน็ตคาเฟ่    อินเตอร์เน็ต    Internet    CafeCup
 PDF  ดูเว็บไซต์นี้ในกรอบ  Preview
Rating: 0.00 (0 votes) ให้คะแนนเว็บไซต์นี้
บันทึกและแบ่งปัน: