หน้าแรก » หน้าก่อน » รายละเอียดเว็บไซต์ :

Delphi Edge

Delphi Edge

Delphi Edgeเป็นการพยายามร่วมมือกัน ระหว่าง ผู้พัฒนา Delphi และกลุ่มผู้เขียนโปรแกรมด้วย Delphi โดยมีจุดมุ่งหมายในระยะแรกเพื่อรวบรวม code จาก third parties สำหรับลงในเวบไซต์ของ Borland และใน CD ของ Delphi

Tags:   ซีดี วีดีโอ วีซีดี
 PDF  ดูเว็บไซต์นี้ในกรอบ  Preview
Rating: 0.00 (0 votes) ให้คะแนนเว็บไซต์นี้
บันทึกและแบ่งปัน: